Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Birgün Sarikamis daglarinda gariban bir çoban zengin agasinin yüzlerce koyununu otlatirken yanina

Birgün Sarikamis daglarinda gariban bir çoban zengin agasinin yüzlerce koyununu otlatirken yanina birisi yaklasmis.
CIRIK'tan baskasi degil bu kimse;
- Hey hemserim kolay gelsin. Sana burda kaç koyun oldugunu söylersem
bana bir koyun verir misin?
Gariban çoban biraz düsünmüs ve aklindan "Ulan ben bile burada kaç koyun oldugunu bazen sasiriyorum; bu adam nerden bilecek demis" ve:
- Tamam, bilirsen al bir tane koyunu götür.
CIRIK onlari günlerce gizli izleyip saydigi için hemen bilmis;
- Tam 548 koyun var.
Çoban:
- Hemsehrim dogru bildin. Bir koyunu al götür.
CIRIK bir hayvan secip omuzladiktan sonra çoban seslenmis.
- Hey...! Dur bakalim, ben de senin nereli oldugunu bilirsem koyunu geri
birakacak misin?
CIRIK kabul edince çoban:
- Sen Erzurumlusun.
- Dogru! Peki nereden anladin?
- 548 tane koyun içinden davar köpegini sirtlayip götüren kimse bir Erzurumludan baskasi olmaz da ondan...
Günün özlü ironisi (aforizmalar):
It is better to be feared than loved, if you cannot be both. -- Niccolo Machiavelli, The Prince

if you cannot be both = her ikisi birden olamýyorsanýz...

LOVE'S LABOUR'S LOST
I know that somewhere in the Universe exists my perfect soul mate, but looking for her is much more difficult than just staying at home and ordering another pizza. -- Alf Whit

somewhere in the universe = evrende bir yerlerde... Devrik tümceyi not ediniz: "On the table is a book." örneði kullanýlmýþ: "In X exists my Y"...

Günün özlü sözü:
The magic of the first love is the ignorance that it can never end. -- Disraeli

Bu adam koskoca Britanya Baþbakanýydý, 19. yy sonlarýnda; bakýn ne iþlerle uðraþmýþ, ama bizimkinin yanýnda yine de esamesi okunmaz...
Syrian&Aramean New Year

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

♥Anlatanlar: Kadir Savun, Kadir İnanır, Kadri Ögelman, Billur Kalkavan, Kamer Sadık, Kamil Güler, Kamil Sönmez, Kamran Usluer, Kartal Tibet, Kaya Akarsu, Kaya Gürel, Kaya Yanar, Kayhan Yıldızoğlu, Tuğçe Kazaz, Kazım Akşar, Kazım Güçlü, Kazım Kartal, Kemal Dirim, Kemal Sunal, Kemal İnci, Kenan Artun, Kenan Bal, Kenan Işık, Kenan Kalav, Kenan Çoban, Kenan İmirzalıoğlu, Kerem Alışık, Kerem Atabeyoğlu, Kerim Afşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Kızbes SEYHAN AYDIN, Korhan Abay, Kubilay Tunçer, Mehmet Kurtuluş, Tekin Kurtuluş, Kutay Köktürk, Kutay Özcan, Kuzey Vargın, Kâmran Yüce, Köksal Engür, Kürşat Alnıaçık

Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
İsveç'i alçak bir ülke olarak tanıdım; küçük tepelere dağ diye unvan dağıtıyorlar bugün bile..

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
A man is incomplete until he is married. After that, he is finished.

Ýlk bakýþta çok "banal" [bý-na:l] görünüyor, di mi!! Ama, "finished" sözcüðünün "bitti" ve "iþi bitti, defteri dürüldü" þeklindeki deðiþik anlamlarýný düþünürseniz, bayaðý yakýþýklý bir söz... Bu arada, en sevdiðim þairlerden biri olan John Donne (17 yy baþlarý, metafizik ekolden) evlendiðinde þu mýsralarý karalamýþtý: "John Donne / Ann Donne / Undone"... Yani, iþleri bitik, defterleri dürüldü...

I'm an excellent housekeeper. Every time I get a divorce, I keep the house.

Ýmza: Þen Dul... Housekeeper = Ev iþlerine nezaret eden kadýn, kadýn kahya... Bu iþleri evin hanýmýndan baþkasý ücretsiz üstlenmeyeceðine göre, çok haklý ve þahane bir itiraf...

Kaynaklar:
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73940
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=70042
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=82999
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83001
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83004
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83604
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84429
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84713
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84708
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86716
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86719
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86720
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86721
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86722
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86723
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86724