Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Kars'a tarihte ilk kez bir Rus bale gösterisi gelir! (Zaten bir daha da turist olarak bile gelmedi

Kars'a tarihte ilk kez bir Rus bale gösterisi gelir! (Zaten bir daha da turist olarak bile gelmediler...) O da ünlü balerin E k r e m T O S'un cagrisi üzerine hatir icin gelmisti... Neyse, uzatnayalim; ön sirada Erzurumlu Cirik aga ile Sarikamisli karisi Lallik oturuyorlar... Kugu Gölü balesinde kugu göreceklerini sananlardan... Kugularin gelebegi yok; Cirik aga, dayanamaz ve uyur... Lallik de ayakkabilarimiz falan calinmasin diye nöbetci izleyici durmunda uyanik kalir. aslinda o da sikiliyor ama belli etmiyor. Horlayan kocasini dürter ve fisilidayark;
- Saygili ol da anirtili horlama; bak, karilar seni uyandirmamak için parmak uçlaruna basarken sen de olara bir nezaket göster; agzini kapa bari..
in memory of Pontos people!
Günün özlü ironisi (aforizmalar):
Education is a state-controlled manufactory of echoes. -- James DOUGLAS
Eðitim, devlet denetiminde bir yanký üretim fabrikasýdýr.

Sometimes I think I'll not send him to school - but just let his individuality develop. -- Ruth DRAPER

Bazen onu okuldan alýp, kiþiliðinin geliþmesine olanak saðlamayý düþünüyorum.

The more perfect artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates. -- T. S. ELIOT

who stops learning = öðrenmeyi býrakan, öðrenmekten vazgeçen... whether at twenty or eighty = ister yirmisinde olsun, ister sekseninde... to keep your mind young = zihninizi genç tutmak...

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery." -- HAROLD WILSON (1960'larda Ýþçi Partisinden Ýngiltere Baþbakaný

who rejects change = ki o kiþi deðiþmeyý reddeder... the architect of decay = çürümenin mimarý... progress = ilerleme, geliþme... progressive = 1. ilerlemeci, terakkiperver; 2. yavaþ yavaþ artan, tedrici surette artan veya ilerleyen, çoðalan vb... a progressive policy... progressive taxation (i.e. with an increase of the rate of tax as the incomes increase: gelirler arttýkça, vergi oranlarý da artýyor)... cemetery = mezarlýk...

ON POLITICS & GOVERNMENT
Conservatives are not necessarily stupid, but most stupid people are conservatives. -- John Stuart Mill

necessarily (nesý-se-rili) = kaçýnýlmaz biçimde, herzaman için, mutlaka... (Valla, dostlar, kimseleri küstürmeyeyim diye, iþte böyle keskin sözleri çevirmekten "imtina" ediyorum.)

Politics is the art of looking for trouble, finding it, misdiagnosing it, and then misapplying the wrong remedies. -- Groucho Marx

misdiagnose (mis-da-yýgnouz) = yanlýþ teþhis koymak... misapply (misýp-lay)= yanlýþ uygulamak... remedy (re-mýdi) = çare, deva...
♥Anlatanlar: Hadi Hün, Hadi Çaman, Hakan Altıner, Hakan BALAMÌR, Hakan Bilgin, Hakan Boyav, Hakan Eratik, Hakan Gerçek, Hakan Karahan, Hakan Meriçliler, Hakan Vanlı, Hakan Yılmaz, Hakkı Karadayı, Hale Akınlı, Hale Soygazi, Halil Ergün, Halil Sezai, Halil İbrahim Aras, Halis Bayraktaroğlu, Halit Akçatepe, Halit Ergenç, Haluk Bilginer, Haluk Kurtoğlu, Hamdi Alkan, Hamit Haskabal, Hande Ataizi, Hande Kazanova, Hande Subaşı, Harika Değirmenci, Harika Özovalı, Hasan Nail Canat, Hasibe Eren, Hatice Aslan, Havin Funda Saç, Hayati Hamzaoğlu, Hayati Çitaklar, Haydar Zorlu, Hayrettin Karaoğuz, Hayri Esen, Hayrullah Evrenöz, Hazal Kaya, Hazım Körmükçü, Hikmet Karagöz, Hikmet Körmükçü, Hilal Uysun, Hilmi Erdem, Rozet Hubeş, Hulusi Kentmen, Huri SAPAN, Şaman DAGLARAGÜVENENGÜL, HumanRightsDefenders grubu, Hülya Avşar, Hülya DARCAN, Hülya Gülşen Irmak, Hülya Karakaş, Hülya Koçyiğit, Hülya Tuğlu, Hümay Güldağ, Hümeyra, Hüseyin Akşen, Hüseyin Alp, Hüseyin Avni Danyal, Hüseyin Baradan, Hüseyin Elmalıpınar, Hüseyin Kutman, Hüseyin Peyda, Hüseyin Santur, Hüseyin Zan, Hüseyin Şadi Karagözoğlu

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•