Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Semistan AKCAY ölür ve normal olayraktan cehenneme gider. Cehennemde birkaç gün kaldıktan sonra

Semistan AKCAY ölür ve normal olayraktan cehenneme gider. Cehennemde birkaç gün kaldıktan sonra cennet görevlisi melek gelir ve seni cennete götüreceğim der. Bizim bıçkın halinden memnun görevli melekle cennetin yoluna koyulurlar. Cennetin kapısına yaklaştıklarında içeriden feryat figan sesler duyar ve meleğe döner,
- Sen beni cennete götürecektin der. Melek burası cennet deyince, içerideki sesler nedir demiş,
melek :
- ha o sesler içerideki iyi insanlara kanat takılacak onun için sırtlarına delik açılıyor demiş.
Bizimki ürkmüş cennetin yolunda biraz daha ilerlemişler bu sefer geçenki seslerden daha acı ve yoğun sesler gelmeye başlamış. Semistan AKCAY yine sormuş; Şimdi neler oluyor, neden sesler daha acı?
Melek:
- İyi insanların başlarına halka takılacak onun için başlarını deliyorlar. Bizimki iyice korkmuş ve ben cehenneme gitmek istiyorum deyince melek iyi ama orada da sana kuyruk takacaklar demiş. Semistan AKCAY:
- Olsun olsun, nasıl olsa onun deliği hazır, demiş.


Too bad all the people who know how to run the country are busy driving cabs and cutting hair. -- George Burns

(It is) too bad (that) = ne yazýk ki... to run the country = ülkeyi yönetmek...

Man is the only animal that laughs and has a state legislature. -- Samuel Butler

legislature = meclis, yasama meclisi... to legislate = yasa yapmak...

Diplomacy is the art of saying "Nice doggie" until you can find a rock. -- Wynn Catlin, also attributed to Will Rogers

attributed to = atfedilir, atfedilmektedir... Diplomasi, bir taþ buluncaya kadar "Cici Köpecik" deme sanatýdýr...

Any man who is under 30, and is not a liberal, has not heart; and any man who is over 30, and is not a conservative, has no brains. -- Winston Churchill

Bir adam ki (Herhangi bir kimse ki) 30 yaþýn altýndadir ve liberal deðildir, kalpsizdir (= duygudan yoksundur; burada, "yüreksizdir, yüreði yoktur" diyemezsiniz)... has no brains = beyinsizdir, zekadan yoksundur...

The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries. -- Winston Churchill

inherent = doðasýnda var olan, kendi içinde taþýdýðý... vice = günah, kötü huy, kötü alýþkanlýk, sefahat, kendini daðýtmýþlýk... blessings = (burada) nimetler... to bless = kutsama, takdis etme... Bless you! (apþýrýnca) = Çok Yaþa!... virtue = erdem, fazilet...

miseries: misery = 1) sefalet, çaresizlik; 2) acý çekme, duygusal çaresizlik... miserable = acýnacak halde, pek dertli, üzgün ve periþan... Þu kelime ile karýþtýrmayýnýz: miser = (ad) cimri, pinti kiþi... miserly = (sýfat) cimri, pinti... He is a miser. He is miserly...

Politics is not the art of the possible. It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable. -- John Kenneth Galbraith

disastrous = felaket (disaster) getiren, feci... unpalatable = yenilmez yutulmaz... palate = damak... palatable = lezzetli, damak tadý veren; mec: görmezden gelinebilir, bir gayret yuttuk diyebiliriz...
♥Anlatanlar: Çağatay Ulusoy, Çelik Bilge, Çetin Etili, Çetin Köroğlu, Çetin Tekindor, Çetin İpekkaya, Çiçek Dilligil Öztoprak, Çiğdem Aysu, Çolpan İlhan

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•