Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Hristiyan papazların eğitim verdiği bir okulda, felsefe hocası olan rahip, öğrencilerine şöy

Hristiyan papazların eğitim verdiği bir okulda, felsefe hocası olan rahip, öğrencilerine şöyle der:
- İnsanlığa en büyük katkısı olan kişiyi bilene 100 dolar vereceğim..

Öğrencilerin arasındaki Yahudi çocuk Salamon, elini kaldırır, hocanın sorusunu yanitlar:
- İnsanlığa en büyük katkıda bulunan kişii, Hazreti İsa'dır, der..

Rahip hoca, şaşkındır.. Cebinden 100 doları çıkartıp, Salamon'a verir..

Sonra sorar:
- Bravo Salamon.. Peki ama Yahudi olmana rağmen, neden insanlığa en büyük katkıda bulunan kişinin Hazreti Musa olduğunu söylemedin?

Onun yerine neden Hazreti İsa, dedin?.

Salamon elinde tuttuğu 100 doları sallayarak yanit verir:
- Hazreti Musa, Hazreti Musa'dır.. Ama iş de, iştir!.

______\!!///____
______( ô ô )_____
___ooO-(_)-Ooo___

♥Anlatanlar: Üftade Kimi, Ülkü Duru, Ülkü Ülker, Ümit Yesin, Ümit Çırak, Ünal Gürel, Ünsal Emre, Üstün Asutay

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

Adi saklı Lapon bilgesi der ki;
Zeki insanlardan yoksun toplumun elindeki kültürel kalıt (miras), yüktür...

Günün özlü sözü:
Sayfiye sitelerinde müteahhitler, aðaçlarý önce buldozerleyip yokediyor, sonra da bu aðaçlarýn adlarýný sokaklara veriyorlar...

Çeviri yaparken, dili degil, dil-kültür sistemini "tercüme" etmek zorundasýnýz. Asýl güçlük de burada... "suburb", "suburban way of life", "suburbia" ve "developer" sözcüklerini Türkçe'ye hangi sözcük yada tanýmlamayla aktaracaksýnýz? Mamafih, bunlar bizim için de giderek sosyal yaþantýmýzda yerlerini almaða baþladýlar. Öyle ki, on yýla kalmaz, ya karþýlýk bulunmuþ, yada bizim üst-orta sýnýf da "suburbiya" da yaþamakta olacaktýr. Bazýlarýmýz, daha þimdiden "country house" larda yaþýyorlar, dikkat ederseniz...