Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Sarikamisli Bakanlardan birinin ölmesiyle milletvekili Erzürümlü CIRIK onun süresini doldurmak

Sarikamisli Bakanlardan birinin ölmesiyle milletvekili Erzürümlü CIRIK onun süresini doldurmak üzere seçilmişti. Adam hemen karısı Lallik'e telefon ederek, bu haberi vermek istedi :
- Bir bakan karısı olmak ister miydin? diye sordu.
Lallik hanım biraz düşündü sonra:
- Peki, madem sence okey!.. Hangisinin?


Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Ûlkemizin gelecegi icin bizde daha cok özveri övütleyenler dua icin harcadiklari zamani, tas üstüne tas koymakla harcasalardi ülkede en azindan konutsorunu cözümlenmisti.
♥Anlatanlar: Şahan Gökbakar, Şahap Akalın, Şahika Koldemir, Şahika Tekand, Şahin Irmak, Şahin Yenişehirlioğlu, Şahnaz Çakıralp, Şaziye Moral, Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez, Şebnem Gürsoy Talay, Şebnem Köstem, Şebnem Schaefer, Şebnem Sönmez, Şebnem Özinal, Şefik Onatoğlu, Şehnaz Dilan, Şemsi İnkaya, Şenay Gürler, Şener Kökkaya, Şener Şen, Şerif Sezer, Şevket Süha Tezel, Şevket Çoruh, Şevkiye May, Şevval Sam, Şeyla Halis, Şoray Uzun, Şükran Güngör, Şükriye Atav

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
Laugh alone and the world thinks you're an idiot.

= Tekbaþýna gül; herkes gerzek olduðunu düþünsün... Atasözünün aslý: Laugh, and the whole world laughs with you... Gül, ki bütün dünya seninle gülsün!

Change is inevitable, except from a vending machine.

(Kelime oyunu: change = 1. deðiþim, deðiþme; 2. Bozuk para, para üstü... vending machine = para atýp birþey satýn aldýðýnýz makine.

I didn't fight my way to the top of the food chain to be a vegetarian.

Beslenme zincirinin tepesine vejeteryen olayým diye týrmanmadým!

She took an IQ test and the results were negative.

When there's a will, I want to be in it!

Will = 1. Ýstek, irade; 2. (Burada) vasiyetname... Atasözünün aslý: Where there is a will, there is a way. Ýstenirse bir yol bulunur...

Time is the best teacher; Unfortunately it kills all its students!

Zaman en iyi öðretmendir, ama...

He who laughs last thinks slowest.

Atasözünün aslý: He who laughs last laughs best: Son gülen iyi güler...

Can it be a mistake that "STRESSED" is "DESSERTS" spelled backwards?

desserts = yemek üstüne yenen tatlýlar...

Seen it all, done it all, can't remember most of it.

Herþeyi gördüm, herþeyi yaptým, ama çoðunu hatýrlamýyorum.

Those who live by the sword get shot by those who don't.

Those who live by the sword = kýlýcýna güvenerek, kýlýç yasasýyla yaþayan kimseler; get shot = (öyle yaþamayan kimseler tarafýndan) ateþli silahla vurulurlar...

Kaynaklar:
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73940
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=70042
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83001
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83004
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84713
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84708
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86716
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86719
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86720
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86721
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86722
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86723
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86724
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86725
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86726
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=91149
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=5367
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=85269
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=10962
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97654
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97658
Kilise sinema Sarıkamış'ın Ayasofya'sı


{(*`.,´*)