Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Sarikamisli Memi der ki; "Bak karıcığım, ben ölmek üzereyim. Ölmeden önce sana bir itirafta

Sarikamisli Memi der ki; "Bak karıcığım, ben ölmek üzereyim. Ölmeden önce sana bir itirafta bulunacağım. Seni aldattım, hem de bu evde senin yatağında." der... "Biliyorum" der kadın, "Yoksa seni niye bele it kimin zehirleneydin?"
TEMPORARY
Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Başkalarının aklını kullanmak akıllılık sayılsaydı, iblis lanetlenmezdi...

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

♥Anlatanlar: Ömer Duran, Ömer Uğur, Ömür Ak, Önder Somer, Öner As, Öykü Çelik, Özcan Alişer, Özcan Deniz, Özcan Tekgül, Özcan Özgür, Özdemir Han, Özge Borak, Özge Ulusoy, Özge Özberk, Özge Özder, Özgü Namal, Özgür Özata, Özkan Uğur, Özlem Yılmaz

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
Sign on an electrician's truck: Let us remove your shorts.

shorts = þort; short circuit = kýsa devre...

Maternity Clothes Shop: We are open on labour day.

labour = 1. emek; 2. aðýr ve meþakkatli çalýþma; 3. iþçi, amele; 4. doðum sancýsý... maternity clothes = hamilelik giysileri...

On a Front Door: Everyone on the premises is a vegetarian except the dog.

on the premises = burada, bu mülk üzerinde... (Güzel bir uyarý: "Dikkat, Köpeðimiz Etoburdur"...)

On a Maternity Room Door: Push, Push, Push.

maternity room = doðum odasý... "Push" burada "ýkýnmak" anlamýnda.

Taxidermist Window: We really know our stuff.

taxidermy = hayvan postu doldurma sanatý; stuff = madde, eþya, þeyler, vb... to stuff = týkabasa doldurmak...

Sign on Fence: Salesmen welcome. Dog food is expensive.

Satýcýlar lütfen buyursunlar. Köpek mamasý çok pahalý da!

Butcher's Window: Pleased to meat you.

(wordplay on "meat" and "to meet")

Sign in an office: We shoot every 3rd salesman, and the 2nd one just left.

(Her üçüncü satýcýyý vuruyoruz; ikincisi az önce çýktý!)