Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Sarikamisli Posha Lallik, aksam evde ogluna sorar:

Sarikamisli Posha Lallik, aksam evde ogluna sorar:
- Bugün okulda ne yaptiniz?
- Ögretmen gelmemisti; serbest calistik; dinamit yapmagi ögrendik...
- Yarin da gelmese ne yapacaksiniz?
- Okulu onaracagiz.


Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Bir düşünceyi alanlarda bağırırsan kitlelere ulaşabilirsin; fakat, yürekten gelen bir şefkatle örneklemeğe çalışırsan sağırlara da ulaşabilirsin

*+*
Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Açların ilençlerine (beddualarına) yolaçan günümüz oligarkları, o kitlelerin gözyaşlarının dönüşeceği ırmaklarda bogulmağı da kayda almalılar (hesaba katmalılar)...

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

♥Anlatanlar: Jale Arıkan, Jale Aylanç, Janset, Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Jülide Kural

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
PREGNANCY QUESTIONS & ANSWERS

Gebeliðe Ýliþkin Sorular & Yanýtlar

Q: Should I have a baby after 35?
A: No, 35 children is enough.

after 35 = 1. otuzbeþ yaþýndan sonra; 2. 35 (bebek) den sonra...

Q: I'm two months pregnant now. When will my baby move?
A: With any luck, right after he finishes college.

move = 1. bebeðin hareket etmesi; 2. Üniversiteyi bitirdikten sonra çocuðun evden ayrýlmasý...

Q: What is the most reliable method to determine a baby's sex?
A: Childbirth.

to determine = saptamak... DÝKKAT: Okunuþu: /di-tö:-min/... Asla "ditör-mayn" þeklinde söylemeyýniz...

Q: My childbirth instructor says it's not pain I'll feel during labour, but pressure. Is she right?
A: Yes, in the same way that a tornado might be called an air current.

labour = doðum sancýsý... in the same way that = týpký... air current = esinti, hava akýmý...

Q: Is there any reason I have to be in the delivery room while my wife is in labour?
A: Not unless the word "alimony" means anything to you.

delivery room = doðum odasý... alimony /æ-limýni/ = nafaka...

Q: Is there anything I should avoid while recovering from childbirth?
A: Yes, pregnancy.

to recover = iyileþmek, kendine gelmek, eski haline dönmek...

Q: Do I have to have a baby shower?
A: Not if you change the baby's diaper very quickly.

diaper = çocuk bezi... Soru: "Bir bebek duþumuz olmak zorunda mý?" Mecazi olarak alternatif çeviri: Bebek üstüme baþýma sallayýverir mi? Yanýt: Bezini çabucak deðiþtirirseniz hayýr...

Q: Our baby was born last week. When will my wife begin to feel and act normal again?
A: When the kids are in college.

Kaynaklar:
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73940
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=70042
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=82999
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83001
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83004
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83604
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84429
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84713
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84708
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86716
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86719
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86720
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86721
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86722
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86723
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86724
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86725
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86728
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86726
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=91149
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=5355
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=5367
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=85269
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=10962
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97654
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97658
Kilise sinema Sarıkamış'ın Ayasofya'sı


{(*`.,´*)