Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Balerin E k r e m T O S ve iki arkadasi, Akdeniz kiyilarinda tatil yapiyorlar. Zaman gecirmek i

Balerin E k r e m T O S ve iki arkadasi, Akdeniz kiyilarinda tatil yapiyorlar. Zaman gecirmek icin aksamlari oyunlar düzenliyorlar ama bu sonuncus kendi bulusu; vampirlik yarışması. Ìsvecli arkadas gider ve bir saat gecmez agzi kanla gelir.
- Boya falan degil?
- Degil; gercek kan. Arkadaki köy evinin tavuklarindan birini kanını emdim.
- Sahibi falan kavga cikarar; tavuk isirmayin, Hadi, ikinci Isvecli sira sende!
O da bir saattan fazla zaman sonra döner...
- Tavuk kovaladin herhalde?
- Yok, inek isirdim! O kactikca zaman gecti...
Neyse, sirasi gelmis; E k r e m T O S yerinden firlar fakat gitmesiyle dönmesi bir olur. Tepeden tirnaga dek kan icinde...
- Bu nee, tüm ciftligi mi sey yaptin; bu kadar kani nereden buldun?
- Şurdaki direği görüyor musunuz?
- Nerede; haaa simdi fark ettik!
- İşte ben de sonradan fark ettim!


http://pub6.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=494410720&frmid=216&msgid=1092839&cmd=show
Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Bazı bakterilerin ilaçlarla uzlaşmağı başardığı ortamlar saptanmıştır fakat diktatörlerin aydınlarla barışık olmağa çalıştıkları bir sisteme henüz raslanmamıştır...
♥Anlatanlar: Dario Moreno, Defne Halman, Defne Yalnız, Demet Evgar, Demet Şener, Demir Karahan, Demiray Erül, Denis Moschitto, Deniz Akkaya, Deniz Oral, Deniz Türkali, Deniz Uğur, Deniz Çakır, Deniz Özerman, Derya Alabora, Derya Arbaş, Derya Baykal, Derya Kurtuluş, Devin Özgür Çınar, Didem Erol, Devrim Evin, Devrim Parscan, Diclehan Baban, Didem Germen, Dilaver Uyanık, Dilber Ay, Dilek Pakalın, Dilek Serbest, Dinçer Çekmez, Dolunay Soysert, Doğa Bekleriz, Doğa Rutkay, Doğan Bavli, Dursun Ali Sarıoğlu, Durukan Ordu, Duygu Ankara, Duygu Çetinkaya
Günün özlü ironisi (aforizmalar):
Men are like fine wine. They all start out like grapes, and it's our job to stomp on them and keep them in the dark until they mature into something you'd like to have dinner with. -- Anonymous

Erkekler þarap gibidir. Baþlangýçta asmalarda ham üzüm... Görevimiz onlarý iyice çiðneyip karanlýk bir yerde tutmaktýr. Ta ki, bir akþam yemeðine eþlik edebilecek olgunluða eriþinceye dek... (Biraz serbest çeviri oldu...)

-- What is the difference between outlaws and in-laws?

-- Outlaws are wanted.

AÇIKLAMA: Evlilik yoluyla kazanýlan hertürlü akrabalýk, "in-laws" baþlýðý altýnda sýnýflanýr: father-in-law = kayýn peder; mother-in-law = kayýn valde; brother-in-law = kayýn birader; sister-in-law = baldýz...

Bu arada, "law" sözcüðünü "love" gibi okumuyorsunuz, di mi!! Doðru okunuþuna aman DÝKKAT = loo...

"Outlaw" ise bildiðiniz gibi "yasadýþý adam, haydut" demektir, ve Batý'daki bütün haydut ilanlarýnýn altýnda ne yazar? WANTED... Dolayýsýyla burada söylenen þudur: In-laws are unwanted!!

It ain't what they call you, it's what you answer to. -- W.C. Fields

Size taktýklarý ad önemli deðil. Önemli olan, sizin hangi ada yanýt verdiðiniz...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
The best armour is to keep out of range. -- Italian proverb

En iyi zýrh, menzil dýþýnda durmaktýr...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
If you want to know what God thinks of money, just look at the people he gave it to. -- Dorothy Parker

Tanrý'nýn para hakkýnda neler düþündüðünü merak ediyorsanýz, parayý verdiði adamlara bir bakýnýz... (Ýyi de, hem yakýþýklý, hem saðlýklý, hem de zengin olanlara ne diyeceðiz?)