Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Ezürümlü BAYCIRIK mahkemeye gider ve Yargic'a; "Efendim adimi degistirmek istiyorum cünki herk

Ezürümlü BAYCIRIK mahkemeye gider ve Yargic'a; "Efendim adimi degistirmek istiyorum cünki herkes benimle alay ediyor" der. Yargic sorar...
- Adin ne bakayim senin ?
- BAYCIRIK DÖTÜMOGLU.
Yargic, CIRIK'a hak verir...
- Sonu kötü baglanmis; utanman normal. Peki yeni adinin ne olmasini istiyorsun?
- Bay Lallik DÖTÜMOGLU!

Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Birçok kadın, alışkanlıklarında direnir; erkekler ise icgüdüsel arzularinda; ücüncü kisiler, bunu "aska düsmüsler" diye etiketlendirerek dördüncü kisileri yaniltirlar...
♥Anlatanlar: Çağatay Ulusoy, Çelik Bilge, Çetin Etili, Çetin Köroğlu, Çetin Tekindor, Çetin İpekkaya, Çiçek Dilligil Öztoprak, Çiğdem Aysu, Çolpan İlhan

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
FOLK WISDOM
ALL THE THINGS MY MOTHER TAUGHT ME !!
Heaven Is Under Mothers' Feet -- Turkish Proverb


My mother taught me RELIGION: "You better pray that will come out of the carpet." Dua et leke býrakmasýn. Yoksaaa!.. (Halýya birþeyler dökmüþtüm de...)

My mother taught me LOGIC: "Because I said so, that's why."

My mother taught me FORESIGHT: "Make sure you wear clean underwear, in case you're in an accident." foresight = ileriyi görme, öngörüþlülük, önceden hazýrlýk, önsezi...

My mother taught me THE ART OF IRONY: "Keep laughing and you'll be sobbing in a minute." Annem bana kinaye sanatýný öðretmiþtir: "Gülmeðe devam et; biraz sonra içini çeke çeke aðlamakta olacaksýn."

My mother taught me about the science of OSMOSIS: "Shut your mouth and eat your supper!" Annem bana bilimsel ozmos olayýný öðretmiþtir: "Aðzýný kapat da yemeðini ye!" AÇIKLAMA: "Shut your mouth" deyiminin karþýlýðý Türkçe'de aslýnda "Çeneni kapa!" þeklindedir...

My mother taught me how to be a CONTORTIONIST: "Look at the dirt on the back of your neck!" contortionist = vücudunu türlü þekillere sokabilen "kemiksiz" adam/kadýn... "Þu ensenin kirine bak!"

My mother taught me about RESOLUTION: "You'll sit there 'til all that spinach is finished." resolution = kararlýlýk...

My mother taught me about WEATHER EFFECTS: "It looks as if a tornado swept through your room."

My mom taught me TO APPRECIATE A JOB WELL DONE: "If you're going to kill each other, do it outside - I just finished cleaning!" (Kardeþimle güreþirken, döðüþürken...)

My mother taught me about ENVY: "There are millions of less fortunate children in this world who don't have wonderful parents like you do!" envy = gýpta... [jealousy = kýskançlýk, kýskanma ile çoðu zaman örtüþmediðine dikkat ediniz]

My mother taught me about BEHAVIOR MODIFICATION: "Stop acting like your father!"

Roses Grow Where Your Mother Hits You !! -- Turkish Proverb