Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Sarikamis'ta ders yılı sonunda sınıfta kalan öğrencilerden biriyle öğretmen Asim CAKMAK ar

Sarikamis'ta ders yılı sonunda sınıfta kalan öğrencilerden biriyle öğretmen Asim CAKMAK arasında şu konuşma geçti.
Öğretmen :
- Bir daha böyle bir karne görmeyeceğim, anladın mı?
Mehmet IRMAK:
- İstifa mı ediyorsunuz, öğretmenim?

http://www.youtube.com/v/JkQKh7EKIO0
Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Birçok kadının karakteri kedilerininkiyle aynı evrimleşme aşamasındadır; iki cins de gereksinimlerini giderenin kucağındadır..
♥Anlatanlar: Vahide Gördüm, Vahi ÖZ, Vasfi Rıza Zobu, Veysel Dìker,Vildan Atasever, Volga Sorgu, Volkan Severcan, Vural Çelik

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Tüm fareler peynir sever; onun koyun'a neye mal oldugu umurunda degildir.

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
FAMOUS LAST WORDS !!
(and otrhers hateing them because of the unveiled reality...)
"Ünlü Son Sözler" bilirsiniz özdeyiþ derleyicilerin en çok sevdiði alanlardan birisi... Merakla, ibretle, hatta nefretle okuruz bunlarý... Deyim burada mizahi bir mecaz olarak kullanýlýyor: And then they ate them = Sonra da yalayýp yutmak zorunda kaldýlar...

* +*

"That rainbow song's no good. Take it out." - MGM memo after first showing of The Wizard Of Oz

"Oz Büyücüsü" adlý ünlü filmin unutulmayan þarkýsý "Somewhere Over The rainbow" þarkýsýndan söz ediliyor !!

"Forget it. No Civil War picture ever made a nickel." - MGM executive, advising against investing in Gone With The Wind

Metro-Goldwyn-Mayer þirket yöneticisinin filme yatýrým yapýlmamasý yönündeki muhteþem yargýsý: "Unutun bunu... Bugüne deðin bir kuruþ para kazandýran bir Ýç Savaþ filmi olmadý." Ve bunu "Rüzgar Gibi Geçti" için söylemiþ...

"You'd better learn secretarial skills or else get married." - Modeling agency, rejecting Marilyn Monroe in 1944

Model ajansý, MM'yi reddederken: "Sen en iyisi gidip sekreterlik öðren yada evlen!"

"You ought to go back to driving a truck." - Concert manager, firing Elvis Presley in 1954

Konser menejeri Elvis'i iþten kovarken: "Se en iyisi yine kamyon þöförlüðüne dön!"

"Can't act. Can't sing. Slightly bald. Can dance a little." - A film company's verdict on Fred Astaire's 1928 screen test

Bir filim þirketinin Fred Astaire hakkýndaki kararý: "Rol yapamýyor. Þarký söyleyemiyor. Hafiften dazlak. Biraz dans edebiliyor."

"Radio has no future." "X-rays are clearly a hoax". "The aeroplane is scientifically impossible." - Royal Society president Lord Kelvin, 1897-9.

Kraliyet Akademisi Baþkanýndan inciler: "Radyonun geleceði yok... X-ýþýnlarý kesinlikle (açýkça) bir aldatmaca (düzmece)... Uçak bilimsel olarak olanaksýz..."

"Brain work will cause women to go bald." - Berlin professor, 1914

Bence Sayýn Profesör aslýnda "cold" demek istemiþtir: kayýtlara yanlýþ geçmiþ olsa gerek !!!

SON BÝR NOKTA: Alt baþlýkta geçen "ate" (past tense of to eat) sözcüðü için /eyt/ okunuþu bir "Americanism" sayýlabilirse de, BBC Ýngilizcesinde kesinlikle /et/ þeklindedir.

http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=85269 http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84713
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84708
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86716
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86719
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86720
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86721
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86722
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86723
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86724
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86725
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86726
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=5367
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83001
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=10962
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97654
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97658
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=91149
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97654
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=buran1&num=97658{(*`.,´*)