Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Eskiden Hayat Bilgisi dersi vardi ilkokullarda. Sarikamis Halitpasa ilkokulundayiz, gretmen Ziya ARA

Eskiden Hayat Bilgisi dersi vardi ilkokullarda. Sarikamis Halitpasa ilkokulundayiz, gretmen Ziya ARAS, bulutların yeryüzündeki suların buharlaşmasından oluştuğunu uzun uzun anlattıktan sonra ön sıralarda oturan öğrencilerden Alaattin YESILOVA'ya şu soruyu sordu :
-Söyle bakalım oğlum, kara bulutlar nedenn olur?
Alaattin düşündü , yutkundu, birşey diyemedi. Onun yanında oturan küçük Sükrü KAYA fisildadi :
- Kirli sulardan herhal!..
Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
Her evlilik aşka dayansaydı evlendirme dairelerine gerek kalmazdı

♥Anlatanlar: Üftade Kimi, Ülkü Duru, Ülkü Ülker, Ümit Yesin, Ümit Çırak, Ünal Gürel, Ünsal Emre, Üstün Asutay

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
The sun shone, having no alternative, on the nothing new. -- Samuel Beckett, opening line of Murphy

Ünlü "There's nothing new under the sun," deyiþi ile karþýlaþtýrýnýz...

The most costly of all follies is to believe passionately in the palpably not true. It is the chief occupation of mankind. -- H.L. Mencken

***folly = "hata" ve "budalalýk" kavramlarýna biraz da "zevkü safa ararken gençlik, deneyimsizlik yahut cahillikten baþa gelen þey" kavramýný da ekleyin, iþte öyle bir anlam. Gerek Türkçe, gerekse Ýngilizce sözlükler bu sözcüðü açýklamakta bir hayli zorlanýyor... ***palpable = elle tutulur gözle görülür; yani, illa ki fiziki bir nesne olmasý gerekmiyor ama, "varlýðý belirgin" anlamýnda... Týptaki "palpe etmek" (Türkçe) sözcüðü "to palpate" ten geliyor = (el ve parmaklarla) dokunarak muayene... "palpitasyon" sözcüðünün Ýng. kökü olan "to palpitate" (kalp için, hýzlý atmak) tümüyle farklý bir sözcük...

One is born into a herd of buffaloes and must be glad if one is not trampled under foot before one's time. -- Albert Einstein

***a herd of buffaloes = bir bufalo sürüsü... ***to be/get trampled under foot = ayaklar altýnda ezilmek... ***before one's time = ecelinden önce... ("ecelinden önce" deyimi çok mantýksýz, ama çok da anlamlý -- zaten insanda bu hem mantýksýz hem anlamlý sözler söyleyebilme ayrýcalýðý olmasaydý, bu iþleri çoktan bilgisayarlara devrederdik!)

People who try to do something and fail are infinitely better than those who try to do nothing and succeed… -- Llyod Jones

Eh, bunca karamsar laftan sonra, biraz daha iyimser bir mezürle maruzatýmýzý tamamlamýþ olduk. Bence bir dahaki sayýmýza biz yine "Politics & Government" konusuna dönerek, güzel güzel hýrçýnlaþalým...