Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
TV'de "Ìş edinme ve çalışma hakkı savaşımı" adlı programda konuşan uzmanlardan Günse

TV'de "Ìş edinme ve çalışma hakkı savaşımı" adlı programda konuşan uzmanlardan Günseli BAYAR diyor ki: Kürtlerin Ermeni evlerine ve arsalarına ödül gibi yerleştirilmelerinde de bir özellik sırıtmaktadır; "ödül"lendirlen Kürt cinsi, kültürüne sahip çokmayan ve kan davası bölgelerinden sürülen vahşi cinstir. Yani, Kürtlerin ikinci cinsi;onuruna, kültürüne sahip çıkan Kürtler de kayırılmamıştır, hatta Ermeniler gibi kıyılmışlardır; bu nokta çok önemlidir ve ne yazık ki Kürtler bile bunun tam bilincinde olmayıp samanı karıştırmaktadırlar. Masonlar, dengeli karakterleri ve kendilerinden olmayan kültürel mirası sevmezler; Kürtlerin kültürel değerlerini de yakıp yıkanlar masonlardır. Son yıllarda Kürt Türk ayırımı da kalmadı; ana hedef Türkler olmağa başladı. Şimdi kültürel bir kökleme "demolizasyon" salvosu var; bu kez Türk kültürüne saldırıyorlar. NWO'nun teknik donanımlarla yenilenen tüm silahları, ikiayaklı vicdansız makinalaşmıl elemanları, Türk kültürü adına ne varsa köklüyorlar... NWO, tıpkı NATO gibi birtakım enüdstrileri harekete geçirmişti; ivmesini hızlandırdı... Ne istiyor bu insanlık düşmanları; ne mi, çok açık: son deşifre olan amaç, Türklüğü yok etmek, Kaballah olmayan kültürleri dejenere etmektir. Hiçbir yatırım raslantısal değildir. Kaballah denilen sapık siyonist dogmatizmin finansal güçleri, BOP güçleridir. Genel ve büyük Ortadoğu hedefleri, demografik dengeyi bozmak ve bu hedef BOP'un yan projesidir. Bütün bu vampir sürülerinin ayrı ayrı imişcesine sunulan kabile kökenlerine takılmadan ortak özelliklerine bakılırsa, arkalarında mason fianns çevreleri vardır ve kendileri herkesten keskin müslüman görünen, politikalarına ve politik suçlarına dinselliği araç eden sahte müslümanlardır. Dinsel inançları bir baston gibi kullanmak iki işe daha yarıyor; Kemalizmin laik temellerini kemirip silmeğe, artı siyonizmin islam içinde Evangelist gedik açmasına. Bilindiği gibi, Evangelizm, hristiyanlık sapması olup kendilerinin hayvan (Goyim) olduğunu, İbranilerin ise gerçek üstün ırk insan (Goy) olduğunu kabul eden ve bu kabullerinden dolayı yaşamalarına izin verilen dinsel sürüdür. Aynısını islam dünyasına gerçekleştiriyorlar; İbranilerin hedeflerine istihdam olmağa ehil olan müslümanlar, bagımsızlıktan yana olanlar ve politikaya dinselliği karıştırmayanlar; elbette bu sonuncu işlerine yaramaz, fişlemeğe dışlamağa uğrar; onlar da elimine ediliyorlar...


Yazan: Mehmet AKGÜN, İzmir Aktaran: Meryem AYDIN 20.2.2014

Ne yazik ki, size resimlerle de kanıtlamaya çalıştığım gibi.
Tam iki yildan fazladır sorumsuzca sonucunun ne olacağını düşünmeden veya umursamadan Süriye'den gelen yüzbinlerce insana sorgusüz süalsiz heryere gitmeleri serbest olduğu için. Binlerce süriyeli Bizim izmir Ayakkabı üretim sanayisini adeta istila etmiş vaziyetteler. Geliyorlar işeyelerine ve ne verirseniz verin yeterki bizi çaliştırın diyorlar bizim çaliştığımız ücretin yarısına hatta üçte birine bile çalişyorlar bunu fırsat olarak kullanan Senelerdir kimsenin denetleyip sormadığı sürekli hak yemeye alişmış işverenlerimizde daha çok bu süriyelileri çaliştırıp biz yerli işçileri işsiz bırakıyor veya çok ucuza çaliştırmaya mecbur bırakıyorlar. Geçen sene günlerce yürüyüş eylem yaptık ama kimse ilgilenmedi ve bu günlerde sürekli yürüyüş gösteri yapıyoruz ilgili yerlere baş vuruyoruz ama kimse ilgilenmiyor. Malesef binlerce yerli ayakkabı işçisi arkadaşlarımız çok zor durumdalar iki seneden fazladır evimize doğru düzgün bir ekmek götüremiyoruz biçok arkadaşımız ağır bunalıma girmiş vaziyette kimisi kaç aydır kirasını ödiyemez durumda kimsi geçimsizlikten boşanma eşiğinde. Millet perişan durumda bizleri bu duruma getiren bu süriyelileri bizim üzerimize gönderip bizi bukadar zor durumda bırakan yetkililer niye hala bir çözüm bulup umursamıyorlar. Neden bu süriye savaşının faturasını zaten biz zor şartlarla kıt kanat geçinmeye çalışan işçi kesiminin üstüne bırakıyor.

TV'de "Ìş edinme ve çalışma hakkı savaşımı" adlı programda konuşan uzmanlardan Günseli BAYAR diyor ki: AKP diktası, JITEM informatörünü sanki gercekten ögretmenmis gibi emeklilikle ödüllendirdi. Kendi üvey anası da dahil bircok fislenen dıslanan insanların ölümünden sanık olan itin adı: Özcan TOX, saklandıgı yer; Kocaeli Derbent