Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
BC Champions

2006 BC Champions
BC Adult Standard Champions Zillion Wong & Sarah Liang
BC Adult Latin Champions Zillion Wong & Sarah Liang
BC Youth Latin Champions Thomas Lo & Serena Dao

Past BC Adult Standard Champions
2006 Zillion Wong & Sarah Liang
2005 Zillion Wong & Sarah Liang
2004 Joel Marasigan & Clara Shih
2003 Joel Marasigan & Clara Shih
2002 Joel Marasigan & Clara Shih
2001 Joel Marasigan & Clara Shih
2000 Young Ryu & Angela Chu
1999 Young Ryu & Angela Chu
1998 Young Ryu & Angela Chu
1997 Kevin Carson & Theodora Carson
1996 David Tolksdorff & Roz Rickard
1995 David Tolksdorff & Roz Rickard
1994 George Lindholm & Lorraine Williams
1993 George Lindholm & Lorraine Williams

Past BC Adult Latin Champions
2006 Zillion Wong & Sarah Liang
2005 Zillion Wong & Sarah Liang
2004 Zillion Wong & Sarah Liang
2003 Dmitry Ilyushenov & Katie Ilyushenov
2002 Carlos Chang & Anastasia Pichugina
2001 Jason Tabachnicov & Katie Virshilas
2000 Jason Tabachnicov & Katie Virshilas
1999 Brian Lam & Natalia Lam
1998 Brian Lam & Natalia Lam
1997 Kevin Carson & Theodora Carson
1996 Charlie Hunter & Soo-Mi Choe
1995 Charlie Hunter & Soo-Mi Choe
1994 Kevin Carson & Theodora Carson
1993 Tim Mah & Bernadette Mah

Past BC Senior Standard Champions
2004 Chia-Tung Chen & Soo-Mi Choe
2003 Jackson Wong & Candy Chan

Past BC Youth Standard Champions
2003 Vadim Garbuzov & Nadiya Dyatlova
2002 Zillion Wong & Michaela Konecny
2001 Jeffrison Ho & Pamela Cheng

Past BC Youth Latin Champions
2006 Thomas Lo & Serena Dao
2003 Vadim Garbuzov & Nadiya Dyatlova
2002 Vlad Evdaev & Sarah Liang

Past BC Junior Standard Champions
2003 Michael Duong & Peony Yao
2002 Michael Duong & Peony Yao
2001 Yaroslav Yasel & Ekaterina Vagner

Past BC Junior Latin Champions
2003 Thomas Lo & Serena Dao
2002 Michael Duong & Peony Yao
2001 Yaroslav Yasel & Ekaterina Vagner