Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Erzurum'a bilgisayarın daha yeni yeni gelmege başladığı zamanlara

Erzurum'a bilgisayarın daha yeni yeni gelmege başladığı zamanlara
ait bir anıyı Erzurum Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'ndan Mansır
Bey anlatıyor...
CIRIK Gürbüz Aga'nin möble magazasi işyerine bilgisayar ve stok programı satılır. Teknik servis elemanı bilgisayarı işyerine kurduktan sonra stok programının kullanımı ile ilgili bilgi verir ve ayrılır.

Aradan bir iki saat geçer, işyerinden telefon:
Hanim Gizim beni senin o gavat sefine baglar misin?
- Eendim, sizi hizmetler teknik amirligine baglasam...
- Iscam servisne, bagla da hankim ite baglarsan.. De ki ben senin verdigin PC ni de senin ölmüslerinnin gemiklerine de...
- Efendim buyrun, ben burasi Teknik servis elemanı.. Nasıl yapıyorsunuz?
- Sensin ulan! Sen nasil yamissiz?! Bu ne! Kardeşim sizin anlattıgınız kimi yapirem fegat program düzgün çalışmiir.
- Hatirladim, ben bizaat göstermistim; sen o'sunuz!
- He, hanim oglum! Senin anlattıgın kimi edirem, ele durir getmir...
"Hata ne?"
- Biyy daha sorir! Yav, gardasim, yazdıgım bilgiler kaydetmeme ragmen saklanmiir.
"İşlem basamaklarını tek tek anlatır mısınız?."
"Tamam" diyor ve başlıyor anlatmaya...
"Programı açirem. Malın adı bölümüne adını, adedi bölümüne adedini, birim fiyatını vb. yazirem. Hepsini yazdıhtan sonra senin anlattıgın kimi kayıt bölümüne basirem. Ekrana bir yazı geliir:
Kaydetmek ister misiniz?
E / H
yazısı çıkir.
- Tamam, siz hangi tercihi yapiyorsunuz o zaman?
- Ben de diyiremçi: Hee!


♥Anlatanlar: Şahan Gökbakar, Şahap Akalın, Şahika Koldemir, Şahika Tekand, Şahin Irmak, Şahin Yenişehirlioğlu, Şahnaz Çakıralp, Şaziye Moral, Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez, Şebnem Gürsoy Talay, Şebnem Köstem, Şebnem Schaefer, Şebnem Sönmez, Şebnem Özinal, Şefik Onatoğlu, Şehnaz Dilan, Şemsi İnkaya, Şenay Gürler, Şener Kökkaya, Şerif Sezer, Şevket Süha Tezel, Şevket Çoruh, Şevkiye May, Şevval Sam, Şeyla Halis, Şoray Uzun, Şükran Güngör, Şükriye Atav

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•
Günün özlü ironisi (aforizmalar):
Happy marriages begin when we marry the ones we love, and they blossom when we love the ones we marry. -- Tom Mullen

blossom (b-la-sým) = çiçek vermek, bahar açmak, (mec) yeþerip boy atmak... Our love will blossom just as daisies do blossom in springtime (Öf be!)... Eþanlamlý bir baþka sözcük: to bloom = çiçek açma, (mec) çiçekler gibi taptaze, saðlýklý, güzel olma... The roses have been blooming all through this summer... The roses must be in full bloom by this time... She was in the bloom of youth...

When two people are under the influence of the most violent, most insane, most delusive, and most transient of passions, they are required to swear that they will remain in that excited, abnormal, and exhausting condition continuously until death do them part. -- George Bernard Shaw

sane = aklý baþýnda... insane = çýlgýn, fýttýrmýþ... sanity (sæ-niti) = aklý baþýnda olma... insanity (in-sæ-niti) delilik, çýlgýnlýk... (sanitation = sanitasyon, hijyen, ile karýþtýrmayýnýz)... delusive (dil-yu:-siv) = geçen sayýmýzda öðrendiðimiz "delusion" sözcüðünü hatýrladýnýz mý? Ýþte bu sözcüðün anlamý da, "delusion" lara yol açan demek...

transient (træn-ziyýnt) = geçici... will remain = o durumda kalacaklar, olmakta devam edecekler... exhausting = bitkin düþüren, tüm gücünü tüketen... until death do them part = ölüm onlarý ayýrýncaya kadar... (evlilik yemininde geçen -- eski dilden -- "Until death do us part" ibaresinden...)


Kaynaklar:
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=70042
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73443
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73940
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73945
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73949
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73954
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&nu