Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Erzurum'daki köylerde seyyar satıcılık yapanlara çerçi derler. Günün birinde çerçicinin y

Erzurum'daki köylerde seyyar satıcılık yapanlara çerçi derler. Günün birinde çerçicinin yolu bir köye düşer. Sepetinde kızılcık satmaktadır.çobanın karısı kocasının çok sevdiği kızılcık almak ister fakat para yok nasıl etse de akşam kocasına kızılcık yedirse karakara düşünmeğe başlar. Aklına bir fikir gelir garibin, doğruca çerçicinin yanına gider. iki kilo kızılcık kaç para 5 milyon der.
- Peki, benim bir horozum var, kaç kilo verirsin?
- Getir görelim!
Horoz dışarda gösterir. kadın önden adam arkadan horozu yakalamağa çalışırken horoz doğruca kümese girer. Kadın kafasını kümese sokar hayvanı çıkarmak için, poposu dışarda kalır; çerçici fırsat bu fırsat kadına arkadan yüklenir. işi bittikten sonra horozu yakalar iki kilo kızılcığı eve getirir. akşama eve gelen koca hayırdır hhanım nerden çıktı bu kızılcık heç herif al horozu verdim iki kilo kızılcık aldım çerçiciden ne diye bağırır adam ulan karı desene çerçici resmen sana kazigi gecirmiş
- Yok herif; senin başın kümeste olsaydı sene ecep ne gecirirdi diyesen?

♥Anlatanlar: Ömer Duran, Ömer Uğur, Ömür Ak, Önder Somer, Öner As, Öykü Çelik, Özcan Alişer, Özcan Deniz, Özcan Tekgül, Özcan Özgür, Özdemir Han, Özge Borak, Özge Ulusoy, Özge Özberk, Özge Özder, Özgü Namal, Özgür Özata, Özkan Uğur, Özlem Yılmaz
Günün özlü ironisi (aforizmalar):
As with the Christian religion, the worst advertisement for Socialism is its adherents. -- George Orwell

***as with...etc = Hristiyanlýk dini için de geçerli olduðu gibi... Sosyalizm için en kötü reklam... ***adherents (ý-diý-rýnts : tek-düm-tek) = taraftarlarý, mensuplarý [Yani, to adhere edenler = yapýþmak, tutmak, baðlanmak, merbut olmak... ***adhesive plaster, adhesive tape = yapýþkan band... adhesive force = adezyon gücü]

A union of government and religion tends to destroy government and degrade religion. -- Hugo Black

***to degrade = alçaltmak, rütbesini indirmek, niteliðini bozmak: kýsacasý "de-grade", yani daha alt dereceye indirmek... Wouldn't you say that marrying a man not for love but for his money degrades a woman?... ***to live in degradation = "pislik içinde yaþýyorlar " : Maddi anlamda kullanýlabileceði gibi, daha çok ahlak çöküntüsü anlamýnda karþýmýza çýkar...

Peki, ya tersi? to elevate = yükseltmek, yüceltmek (elevator = asansör sözcüðünün de kökü ... to promote = terfi ettirmek... Peki, pc'lerimizi arada bir ne yapmak gerekiyor = to upgrade...

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
We define genius as the capacity for productive reaction against one's training. -- Bernard BERENSON

Dehayý, verilen eðitime karþý kiþinin üretken baþkaldýrýsý olarak tanýmlýyoruz...
Kaynaklar:
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=70042
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73443
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73940
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73945
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73949
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73954
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73955
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=73958
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=82999
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83001
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83004
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83021
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83023
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83029
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83604
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=83605
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84418
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84421
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84422
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84423
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84429
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84713
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=84708
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=85117
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86716
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86719
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86720
http://www.fido7.net/cgi-bin/forumm.fpl?user=uci&num=86721
http://www.fido7.net