Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Eşekle serçe arkadaş olur mu; olur! Cünkü burasi Sarıkamış ormanları; bildiniz. Dinleyelim;

Eşekle serçe arkadaş olur mu; olur! Cünkü burasi Sarıkamış ormanları; bildiniz. Dinleyelim;
Eşek sormuş:
- Serçe kardeş, yav sormak ayıp olmasın, yani böyle artık samimi olduk ya, merak ettim; cinsel hareketler nasıl gidiyor?
Serçe:
- Valla ne olsun eşek kardeş gördüğüm yerde tıklıyorum, haftada 15-20 orgazm, desem inan!
Eşek:
- Yapma ya neredeyse ilk kez beni geçecek biri!
Serçe:
- Hadi yav, makaraya alma; benim bildigim, bu ormanda senden başka eşek yok!
Eşek:
- Ne demek, okul bile kurduk, egitiyorum; inanmazsan Alakilise deresinde kampa katilan delikanlılara sor!


•*¨`*•. (¯`v´¯) (¯`v´¯) .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯)¸.•´*¨`*•♥Anlatanlar: Hadi Hün, Hadi Çaman, Hakan Altıner, Hakan BALAMÌR, Hakan Bilgin, Hakan Boyav, Hakan Eratik, Hakan Gerçek, Hakan Karahan, Hakan Meriçliler, Hakan Vanlı, Hakan Yılmaz, Hakkı Karadayı, Hale Akınlı, Hale Soygazi, Halil Ergün, Halil Sezai, Halil İbrahim Aras, Halis Bayraktaroğlu, Halit Akçatepe, Halit Ergenç, Haluk Bilginer, Haluk Kurtoğlu, Hamdi Alkan, Hamit Haskabal, Hande Ataizi, Hande Kazanova, Hande Subaşı, Harika Değirmenci, Harika Özovalı, Hasan Nail Canat, Hasibe Eren, Hatice Aslan, Havin Funda Saç, Hayati Hamzaoğlu, Hayati Çitaklar, Haydar Zorlu, Hayrettin Karaoğuz, Hayri Esen, Hayrullah Evrenöz, Hazal Kaya, Hazım Körmükçü, Hikmet Karagöz, Hikmet Körmükçü, Hilal Uysun, Hilmi Erdem, Rozet Hubeş, Hulusi Kentmen, Hülya Avşar, Hülya DARCAN, Hülya Gülşen Irmak, Hülya Karakaş, Hülya Koçyiğit, Hülya Tuğlu, Hümay Güldağ, Hümeyra, Hüseyin Akşen, Hüseyin Alp, Hüseyin Avni Danyal, Hüseyin Baradan, Hüseyin Elmalıpınar, Hüseyin Kutman, Hüseyin Peyda, Hüseyin Santur, Hüseyin Zan, Hüseyin Şadi Karagözoğlu

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
Love at first sight is easy to understand; it's when two people have been looking at each other for a lifetime that it becomes a miracle. -- Sam Levenson

Bu da çok iyi: Ýlk görüþte aþký anlýyorum da, ömürboyu birbirinin suratýna bakan iki kiþi arasýnda aþk bir mucizeden baþka birþey deðil!...

For two people in a marriage to live together day after day is unquestionably the one miracle the Vatican has overlooked. -- Bill Cosby

Sevimli dostumuz Cosby de olayý ayný þekilde Vatikan'ýn atladýðý bir "mucize" olarak görüyor. To overlook = 1) Farkýna varmadan atlamak, görememek, gözden kaçýrmak; 2. Bile bile görmezden gelmek, müsamaha etmek... Ýki karþýt anlamý bünyesinde birlikte barýndýran ilginç bir sözcük... Üçüncü bir anlamý daha var: Yukardan bakmak, yukardan görmek: Our balcony overlooks the sea...

The middle years of marriage are the most crucial. In the early years, spouses want each other and in late years, they need each other. -- Rebecca Tilly

crucial (kru-þýl) = yaþamsal önem taþýyan, dönüm noktasý olabilecek nitelikte... crux (kraks) = kritik nokta, meselenin özü, dönüm noktasý, en önemli nokta... gibi anlamlar taþýyan kökten geliyor: The crux of the matter is that... vb. spouses (spau-zis) = eþler... Bu tümcenin ima ettiði (to imply) anlam: In the middle years, the spouses neither want nor need each other...

Bu arada, "brother; sister" dýþýnda Ýngilizce'de Türkçe "kardeþ" anlamýný taþýyan "sibling" sözcüðünü biliyor musunuz? O da týpký "spouse" (karý veya kocadan herhangi birisi) gibi eþeysiz, ama pek fazla kullanýlmayan bir sözcük...

If you want to sacrifice the admiration of many men for the criticism of one, go ahead, get married. -- Katherine Hepburn

(1940-50'li yýllarýn süper Holywood yýldýzlarýndan... Az örnek oluþturmamýþtý kadýn haklarý için...)