Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Lappe LAPINSON, evli arkadaşı Sven SVENSSON'un evine ziyarete gider. Evin hanımı çok güzel bi

Lappe LAPINSON, evli arkadaşı Sven SVENSSON'un evine ziyarete gider. Evin hanımı çok güzel bir içki masası hazırlamıştır. Hep birlikte yiyip, içip sohbet ederler. Kimse zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmaz. İçkinin etkisiyle, ev sahibi sızar ve horlamaya başlar. Kadın, Lappe'ye yaklaşır ve kulağına fısıldar:
- Haydi biraz sevişelim.
Lappe sıkılarak:
- Nasıl olur? Sen benim arkadaşımın eşisin. Hem sonra ya aniden uyanırsa ?
Kadın, üstündeki son giysiyi de çıkartırken:
- Yer yerinden oynasa, uyanmaz artık. Lappe eğilir ve arkadaşının göğsünden bir kıl kopartır. Arkadaşının horultusunda hiçbir değişme olmaz. Bunun üzerine kadınla çılgınca sevişmege başlar.
Kadın, bir süre sonra içli bir sesle:
- Haydi bir daha.
Lappe, arkadaşının göğsünden bir kıl daha kopartır, horultu yine devam etmektedir. Bir kez daha sevişirler. Olay, sabaha kadar tam beş kez tekrarlanır. Güneşin ilk ışıkları odaya dolarken, Lappe bir kıl daha koparınca, arkadaşı:
- Yav bütün gece killarimi yoldun ses çıkartmadım. Ama beni skorboard olarak kullandigini saniyorsan, canına okurum ha!


♥Anlatanlar: Oben Güney, Ogün Kaptanoğlu, Okan Bayülgen, Oktar Durukan, Oktay Aytekin, Oktay Kaynarca, Oktay Sözbir, Zuhal Olcay, Olgun Şimşek, Füsun Önal, Onur Bayraktar, Onur Saylak, Onur Ünsal, Onuryay Evrentan, Orhan Alkaya, Orhan Erçin, Orhan Gencebay, Orhan Günşiray, Orhan Çağman, Orhon Murat Arıburnu, Meral Orhonsay, Orsel Sonat, Ortans Kıvanç, Orçun Sonat, Osman Alyanak, Osman F. Seden, Osman Wöber, Şükran Ovalı, Oya Aydoğan, Oya Başar, Oya Küçümen, Oya Okar, Ozan Güven, Ozan Uygun, Oğuz Oktay, Oğuzhan Koç, Okan Patırer
Adı saklı Lapon bilgesi der ki;
İyilik yapan insan senden güçlüyse o iyiliği bir borç gibi görmeğe çalış; ilk fırsatta ödemezsen faizi daha pahalıya gelebilir...

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
ANONYMOUS SAYINGS ON MARRIAGE !!!
Marriage is like a cage; those outside are desperate to get in and those inside are desperate to get out.

Türkçe feryat çok daha güçlü: Bülbülüm altýn kafeste!... despair [dis-peý] = umutsuzluk, çaresizlik... desperate [des-pýrit] = 1. Çaresizlikten deliye dönmüþ; mutlaka bulmasý gerekiyor: We are in desperate need of food and supplies... 2. Çaresizlikten gözleri dönmüþ, vahþi ve tehlikeli: Be careful; he's a very desperate man now... His failure made him desperate; he was resolved to succeed or die in the attempt... 3. Umutsuz, çaresiz, çok kötü durumda: The government must act quickly to remedy the desperate situation the economy is in... Yukardaki deyiþin en iyi çevirisi: Dýþardakiler girmek için, içerdekiler çýkmak için çýrpýnýyor...

Marriage is when a man and woman become as one; the trouble starts when they try to decide which one.

"Become" fiili "be" fiilinin süreç belirten halidir. Sözlüklerde, "be" fiili "olmak" þeklinde çevrilirken, "become" için de genelde "oluþmak" tanýmý verilir. Türkçe'ye çoðu zaman "hale gelmek, haline gelmek, -- lamak, --laþmak" þeklinde çeviri verir. Bu kimliði ile, "get" fiili ile eþkullanýmlý olmakla birlikte, daha kitabi olduðunu ekleyebiliriz: to be fat, to get fat, to become fat...

Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After marriage, the 'Y' becomes silent.

yearn [yö:n] [Unutmayýn, bunlar UK okunuþlarý, USA Ýngilizcesinde /r/ belirgin biçimde telaffuz edilecektir] = (for veya after alýr) Büyük özlem duymak, çok istemek... "Y" harfini kaldýrýnca: earn [ö:n] = para kazanmak... He yearns for her... He earns for her...

Every man wants a wife who is beautiful, understanding, economical and a good cook. But the law allows only one wife.

"Economy" sözcüðünün sýfat hali "economic" tir. Asla "economical system/measures/situation" diyemezsiniz. Doðrusu "the economic system, economic measures, the economic situation" vb... "Economical" tümüyle farklý bir anlam taþýr = Tasarrufa yol açan, tasarruflu, hesaplý... Karýþýklýk her iki anlamýn Türkçe'de tek sözcükle karþýlanmasýndan kaynaklanýyor: Hükumet ekonomik paket açýyor; Evimizde ekonomik paket OMO kullanýyoruz... Bu arada, to economize = tasarruf etmek, harcamalardan kýsmak demektir: We economize ON something BY doing something...

Marriages are made in heaven. But so again, are thunder and lightning.

heaven = Cennet, cennet gibi yer, gökler, "yukardaki" alem... to go to