Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Stockholm'de birkaç kisi meyhanede gevezelik ederken bir bilgic Isvecli, yeni göcmenlerin ilgisiz

Stockholm'de birkaç kisi meyhanede gevezelik ederken bir bilgic Isvecli, yeni göcmenlerin ilgisiz bilgisiz olduklarindan dem vurur; onlari asagilar ve sorar:
- Goethenberg kim? Biliyor musunuz?
- Töbestafurullah! Hayır, der yeni göcmenler.
- Güzel, siz de eski göcmenler gibi gece kurslarına gitseydiniz, Goethenberg'in basım makinasını bulan kişi olduğunu bilecektiniz.... Ya Panmentier'i?
- Hayır, der ötekiler.
- Güzel, siz de gece kurslarına gitseydiniz, Panmentier'in patatesi bulan kişi olduğunu bilecektiniz. Eğer gece kurslarına gitmezseniz yaşam boyunca aymaz kalirsiniz....
İşte o zaman, aralarından Cerkez olan biri öfkelenip patlar :
- Oldu, anladık! Gütenberg'i, Panmentier''i bilmiyoruz. Sen ***** TOS kim, biliyor musun?
- Hayır!
- Peki öyle ise öğren! ***** TOS, sen gece sen burada bize fasa fiso söylevi cekerken evde senin karından ilk yardim kurslari alan göcmendir!
LAPONIAN JOKESLAPONIAN JOKESLAPONIAN JOKES
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Kaptan oldugunu söyleyene inanmam, rüzgardan önce.

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•

♥Anlatanlar: Ufuk Bayraktar, Ulgar Manzakoğlu, Ulvi Uraz, Ulvî Alacakaptan, Umran Ertok, Umur Bugay, Umur Çetiner, Umut Karadağ, Umut Kurt, Umut Vardarlı, Uğur Polat, Uğur Rıfat Karlova, Uğur Taşdemir, Uğur Uludağ, Uğur Çavuşoğlu, Uğurtan Sayıner, Uğur Yücel ve şimdi de ben; yaani...

Günün özlü ironisi (aforizmalar):
The more perfect artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates. -- T. S. ELIOT

Bir sanatçý, içindeki acý çeken yürek ve yaratýcý beyin birbirinden soyutlandýklarý ölçüde kusursuzluk kazanýr.
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. -- HENRY FORD

who stops learning = öðrenmeyi býrakan, öðrenmekten vazgeçen... whether at twenty or eighty = ister yirmisinde olsun, ister sekseninde... to keep your mind young = zihninizi genç tutmak...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery." -- HAROLD WILSON (1960'larda Ýþçi Partisinden Ýngiltere Baþbakaný

Deðiþimi reddeden kiþi çürümenin mimarý olur. Mezarlýklar, geliþimi reddeden yegane insan kurumudur... who rejects change = ki o kiþi deðiþmeyý reddeder... the architect of decay = çürümenin mimarý... progress = ilerleme, geliþme... progressive = 1. ilerlemeci, terakkiperver; 2. yavaþ yavaþ artan, tedrici surette artan veya ilerleyen, çoðalan vb... a progressive policy... progressive taxation (i.e. with an increase of the rate of tax as the incomes increase: gelirler arttýkça, vergi oranlarý da artýyor)... cemetery = mezarlýk...

Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
SARCASM IS THE LOWEST FORM OF WIT


YES, BUT SOMETIMES SARCASM IS ALSO THE "HIGHEST" FORM OF WIT:

sarcasm / sa - kæzm /= kaba alay, aðýz eyme... wit = nükte, ince zeka... (Sarcasm is usually said to be the lowest form of wit.)