Return to Website

Dance Way Web Forum

Visit the Dance Way Web Forum

Dance Topics and much more...

Post a new article at no cost for the world to see!

Dance Way Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Sarikamisli Şizo Özcan'ın ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyat

Sarikamisli Şizo Özcan'ın ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyatroya gitmelerini teklif etti.
- Hayhay, dedi arkadaşı.Ama eve git, ayakklarını yıka ve temiz bir çorap giy. Söz mü?
Tiyatroya gittiler.Yerlerine oturdular.Aradan beş on dakika geçmeden etrafındakiler mendillerini burunlarına götürmeye başladı.
- Hani söz vermiştin, dedi arkadaşı.
- Vallahi değiştirdim, dedi Şizo Özcan. İnanmazsın diye kirlileri de cebime koydum.Nah!...


Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Seni eliyle oksarken diliyle yaralayana "sevgilim" deme!
♥Anlatanlar: Talat Artemel, Talat Bulut, Tamay Kılıç, Tamer Levent, Tamer Yiğit, Tamer Özceviz, Taner Barlas, Taner Birsel, Taner Ertürkler, Tanju Gürsu, Tanju Korel, Tanju Okan, Tanju Tuncel, Tansu Biçer, Tardu Flordun, Tarık Akan, Tarık Günersel, Tarık Papuççuoğlu, Tarık Tarcan, Tarık Ünlüoğlu, Tatsyana Tsvikeviç, Tayanç Ayaydın, Tayfun Bademsoy, Tekin Akmansoy, Tekin Siper, Teoman (şarkıcı , Teoman Kumbaracıbaşı, Tevfik Gelenbe, Tevfik İnceoğlu, Tevhit Bilge, Tijen Par, Tilbe Saran, Timur Acar, Timuçin Caymaz, Timuçin Esen, Tolga Aşkıner, Tolga Çevik, Tomris Oğuzalp, Tomris Çetinel, Tomris İncer, Toprak Sergen, Toron Karacaoğlu, Tuba Büyüküstün, Tuba Ünsal, Tuluğ Çizgen, Tuna Arman, Tuna Orhan, Tunca Aydoğan, Tuncay Akça, Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Tuncer Salman, Tuncer Sevi,Tunç Okan, Mert Turak, Turan Özdemir, Turgay Kantürk, Turgut Boralı, Turgut Yasalar, Turgut Özatay, Tuğba Melis Türk, Tuğçe Kazaz, Tuğrul Tülek, Tülay Bursa, Tülay Günal, Tülin Oral, Tülin Özen, Türker Tekin, Türkiz Talay, Türkân Şoray, Türkü Turan ve bunu ilk kez anlatan: Sakine M.kine AYAKLARIDÌKÌNE; ee, şimdi de ben; yaani...

•*¨`*•. (¯`v´¯ (¯`v´¯ .•*¨`*•
. . . •*¨`*•.¸(¯`v´¯ ¸.•´*¨`*•


Günün özlü ironisi (aforizmalar):
This is not an easy time for humorists because the government is far funnier than we are. -- Art BUCHWALD, 1987

Devir biz mizah ustalarý için zor bir devir; çünkü hükumet bizden çok daha fazla güldürüyor insanlarý...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
He laughs best who laughs last. -- John HEYWOOD (c.1497 - c.1580)

Son gülen iyi güler... Bildiðiniz gibi, atasözleþmiþtir...

He laughs best whose laugh lasts. -- Laurence J. PETER, 1982

En iyi gülen, gülüþü kalýcý olandýr...

He who laughs, lasts. -- Mary Pettibone POOLE, 1938
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
Gülün ömrü az olur; gülenin ömrü uzun olur...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
When humour is meant to be taken seriously, it's no joke. -- Lionel STRACHEY (1864-1927)

"Mizah ciddiye alýnsýn isteniyorsa, güldürücülüðünü yitirir." veya, "Mizah ciddiye alýnsýn istendiðinde þakaya gelmez." Bu sözün içinde geçtiði metni çok aradým, ama bulamadým: Bu haliyle ne yazýk ki birkaç yoruma açýk. Öneriler?...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
1. Patients must be dead before the organs are taken.

2. Although patients may be allowed to die under certain circumstances, they must never actively be killed.

3. Patient or family consent must precede organ retrieval.

Pittsburgh Üniversitesi, Týbbi Etik Merkezi, Organ Edinilmesi Kýlavuzu'ndan -- Allah gecinden versin...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:

So, when somebody has B.O., the "O" usually stays with the "B". Once the "B" leaves, the "O" goes with it. -- Jerry SEINFELD

B.O. = body odour... (Deodorant firma reklamlarýndan yaygýnlýk kazanan bir kýsaltma) Yukardaki söz, "Ölmeden vücut kokusundan kurtulamazsýnýz," demeðe getiriyor...
Adısaklı Lapon bilgesi der ki;
Günün özlü sözü:
Humour is not merely the telling of funny stories. It recognizes the vast difference between life as we imagine it and life as we live it, and between the fanciful and imposing impressions we have of ourselves and what we actually are. -- Brooks Atkinson, 1951

Mizah, güldürücü öyküler anlatýlmasý deðildir salt... Mizah, sanrýladýðýmýz hayali dünyamýz ile gerçek yaþam, ve kendimize iliþkin abartýlý izlenimlerimiz ile gerçek kimliðimiz arasýndaki kocaman farklýlýklarý tanýtlar...

Or, As Ella Wheeler Wilcox Once Put It!